หลักสูตรใหม่ปี 2558

จำนวน 11 วิชา


หมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน 74 วิชา


หมวดสมรรถนะหลัก

จำนวน 3 วิชา


หมวดสมรรถนะประจำสายงาน

จำนวน 43 วิชา


4 รายการ 1