+
เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แหล่งเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ : 07 ต.ค. 2559, 15:58 . คนอ่าน : (4,277)

เรียนรู้ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย  แหล่งเรียนรู้ด้านสารสนเทศ

https://citkm.parliament.go.th

ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITKM : Center for Information Technology Knowledge Management)   ของกลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  สำนักสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้บริการระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (KMIT :  Knowledge Management Information Technology)  เป็นแหล่งรวบรวมบทเรียนเพื่อฝึกทักษะ และบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ (ในรูปแบบวีดีโอมัลติมีเดียภาพพร้อมเสียง) เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา